Στην γενική συνέλευση των αντιπροσώπων της ένωσης περιφερειών Ελλάδος

Στην γενική συνέλευση των αντιπροσώπων της ένωσης περιφερειών Ελλάδος (ΕΝΠΕ) συμμετείχε ο περιφερειάρχης Γιάννης Μαχαιρίδης. Η συνέλευση ενέκρινε τον απολογισμό χρήσεως 2013. Τα έσοδα της ένωσης ανήλθαν στο πόσο του 1.062.136,84 ευρώ και τα έξοδα στο πόσο των 731.083,77 ευρώ. … περισσότερα

Ομιλία στο συνέδριο IMIC 2014

Δημοσιεύθηκε στις Ομιλίες | 0

Την συγκυρία που διανύει η χώρα μας και τον ρόλο του τουρισμού γενικά, αλλά και στο Ν. Αιγαίο ειδικότερα, παρουσίασε ο Περιφερειάρχης Ν. Αιγαίου στην εισήγηση του στο συνέδριο του IMIC με θέμα «Αντιμετωπίζοντας με επιτυχία την εποχικότητα στον τουρισμό. … περισσότερα