ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΕΝΕΤΟΚΛΕΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΡΟΔΟΥ Τοποθεσία : ΡΟΔΟΣ,ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ: Προυπολογισμός Υποδομής : 50.000,00 €

Περίοδος: 2011-2014