1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΑΛΥΣΟΥ ΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΥ

Τοποθεσία: ΙΑΛΥΣΟΣ, ΡΟΔΟΣ, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΣ,

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

Προυπολογισμός Υποδομής : 2.420.000,00 €

Περίοδος 2011-2014